Θέσεις ΕΣΥ(27/09/2017)

* 1 επιμ. Α’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του ΠΠΙ Τυμπακίου
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής για το ΚΥ Περάματος
Αιτήσεις μέχρι 9.10.2017.
* 1 επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Αιτήσεις μέχρι 11.10.2017.
* 1 επιμ. Α’ Παιδιατρικής για τη ΜΕΝΝ
Αιτήσεις μέχρι 10.10.2017.
* 5 επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής για την Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 10.10.2017.