Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα 24/08/2018

* 1 επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας
* 1 επιμ. Β’ Ωτορινολαρυγγολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018.
* 1 επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018.
* 2 επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018.
* 1 επιμ. Β’ Ενδοκρινολογίας
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018.
* 2 επιμ. Β’ Αναιαθησιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Πνευμονολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018.