Θέσεις Ιατρών σε φορείς του δημόσιου τομέα 18/02/2019

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Ιατρός Αλλεργιολόγος
Αιτήσεις μέχρι 27.2.2019.

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 3 ΠΕ Ιατροί Αλλεργιολόγοι
* 1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
* 1 ΠΕ Βιολόγος
Αιτήσεις μέχρι 27.2.2019.