Θέσεις Ιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 05/10/2017

* 1 επιμ. Β’ Χειρουργικής Παίδων
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2017.
* 1 Χειρουργικής Παίδων
* 1 ΠΕ Φυσικών – Ακτινοφυσικών
Αιτήσεις μέχρι 13.10.2017.