Θέσεις μελών στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου καλεί τους Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους που υπηρετούν σε ΚΥ Υπαίθρου ή Αστικού Τύπου ή σε ΠΕΔΥ από την περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου ΤοΨΥ,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για θέσεις μελών.
Για κάθε ΤΕπΕΨΥΕ μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα:
α) οι Γενικοί Ιατροί και Παθολόγοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους και
ασκούν την ιατρική στο συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας (ΤοΨΥ).
β) οι Γενικοί Ιατροί και Παθολόγοι που υπηρετούν σε Κέντρο Υγείας της ΠΦΥ που εντάσσεται στον
οικείο ΤοΨΥ.
γ) Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχει και το προσωπικό που δεν είναι μόνιμο (επικουρικοί, με
σύμβαση έργου, μπλοκάκι).
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2018.