ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για κάλυψη της ακόλουθης  επιχείρησης:

     AΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ  Δ.Τ.  “ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ»

  με την  οποία συμβάλλεται στην περιοχή της  Αλεξανδρούπολης & Ορεστιάδας, σύνολο ωρών 8,4 ώρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 546 106 και email επικοινωνίας info@exyppkaranasios.gr

2019-11-11 18:16