ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

HM/NIA: 1/11/2019
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MECCANICA GROUP A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ
ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

2019-11-04 08:33