Αγγελία για την προκήρυξη των πιο κάτω θέσεων, στην Πολυκλινική Υγεία, Λεμεσός.

αγγελία για την προκήρυξη των πιο κάτω θέσεων, στην Πολυκλινική Υγεία, Λεμεσός.

  1. Καρδιοχειρουργοί
  2. Εντατικολόγοι
  3. Αναισθησιολόγοι
  4. Γενικοί Ιατροί
  5. Ακτινολόγοι
  6. Παιδιάτροι

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/ και περαιτέρω πληροφορίες.

(Μαρία Κύρκου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, Τηλ. +357 25 884 758)

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Maria Kyrkou

HR Officer

Address: 21 Nafpliou Str., 3025 Limassol, Cyprus or P.O. Box 56174, 3305 Limassol, Cyprus

National Line:  77 77 77 90 |Tel.: + 357 25 884 600 | Dir.: + 357 25 884 758| Fax: + 357 25 884 834

Email: mkyrkou@ygiapolyclinic.com

Website: www.ygiapolyclinic.com

2019-08-26 08:01