Αγγελίες Εργασίας – Ρέθυμνο

Ζητείται Γενικός Ιατρός ως συνεργάτης στην Παθολογική Κλινική και στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ιδιωτικής Κλινικής Ασκληπιός στο Ρέθυμνο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977232781 / 2106850419

Αποστολή βιογραφικών στα εξής e-mails: info@asklipios-crete.gr / info@surgeryexcel.com

 

 

Ζητείται Παθολόγος-Ογκολόγος για την στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής και του Ογκολογικού Τμήματος της Ιδιωτικής Κλινικής Ασκληπιός στο Ρέθυμνο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977232781 / 2106850419

Αποστολή βιογραφικών στα εξής e-mails: info@asklipios-crete.gr / info@surgeryexcel.com

 

 

Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος με γνώσεις υπερηχοτομογραφίας για πλήρη απασχόληση στην Ιδιωτική Κλινική Ασκληπιός στο Ρέθυμνο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977232781 / 2106850419

Αποστολή βιογραφικών στα εξής e-mails: info@asklipios-crete.gr / info@surgeryexcel.com

2024-01-18 12:44