Η εταιρεία ΑΨΟΥ ΑΜΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ που λειτουργεί στις Σπέτσες ζητάει την κάλυψη μιας θέσης ιατρού Παιδιάτρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΑΨΟΥ ΑΜΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ που λειτουργεί στις Σπέτσες ζητάει την
κάλυψη μιας θέσης ιατρού Παιδιάτρου.
Το Παιδιατρείο είναι στελεχωμένο με μία παιδίατρο μερικής απασχόλησης (3 ημέρες/
εβδομάδα), μία νοσηλεύτρια, μία διοικητική υπάλληλο και μία καθαρίστρια.
Η υποψήφια ή ο υποψήφιος Παιδίατρος θα απασχολείται σε πενθήμερη 8ωρη εργασία.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Ιατρική Πράξη με συνείδηση και αφοσίωση,
• Σχετική εμπειρία,
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ,
• Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής Σχολής,
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
• Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,
• Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου,
• Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
Η εταιρεία προφέρει:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών, 4000,00€ μηνιαίως, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης
παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Παιδιάτρου,
• Δωρεάν στέγαση,
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο κοινωνικό έργο που εκτελεί η δομή μας και να
συμβάλλετε στην παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής φροντίδας, παρακαλούμε να
υποβάλλετε βιογραφικό στο kidsclinicspetses@gmail.com ή να επικοινωνήσετε στο +30 69
77 21 51 28, κα Ευθυμία Ψαράκου.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας
Για την ΑΨΟΥ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Η διαχειρίστρια
Ευθυμία Ψαράκου

2024-02-08 12:52