Η Ιατρική εταιρία Aegean Medical Service, αναζητά Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Παιδιάτρους, ΩΡΛ ή Άνευ Ειδικότητας,

Η Ιατρική εταιρία
Aegean Medical Service,
πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας,

ενδιαφέρεται να προσλάβει / να συνάψει συνεργασία με ιατρούς, της ειδικότητας

Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, ΩΡΛ

ή Άνευ Ειδικότητας,

για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Εύβοια και

Σαντορίνη,

για τη θερινή σαιζόν 2024 (Μάιος – Σεπτέμβριος).
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο
τίτλο σπουδών.
• Προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (επιθυμητή)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επιθυμητή)

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο

info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
698 111 0786

2024-01-30 12:15