ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών γιατρών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών γιατρών

2019-10-11 08:08