Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσων ΔΕΠ, Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία» και Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΙ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

2023-09-26 09:55