Προκήρυξη πλήρωσης δύο θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ογκολογία» και στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-

2023-08-14 09:09