Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη παιδοψυχίατρος απυ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Α

6ΓΝ44690Ω3-ΗΩΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ ΕΝΔΙΑΦ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΑΠΥ (1)

2024-02-13 14:06