Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

«Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί ή άνευ ειδικότητας [ή επί πτυχίο Ιατρικής΄& Νοσηλευτές] για την περίοδο Απρίλιος-Δεκέμβριος του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500-3.000Eυρώ {αναλόγων προσόντων}), Ασφάλιση, Διαμονή & διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτό στο e-mail: cretemedigroup@gmail.com Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744».

2024-03-28 17:36