Θέση Ιατρού στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς θα προσλάβει τα παρακάτω ιατρικό προσωπικό.
* 1 Ιατρό Γενικής Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 24.1.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9A%CE%9F%CE%A9%CE%95%CE%A1-8%CE%9B%CE%92?inline=true
2020-01-21 08:25