Θέση Ιατρού στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος θα προσλάβει τα παρακάτω ιατρικό προσωπικό.
* 1 Ιατρό Παιδίατρο
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%98%CE%A446%CE%9C%CE%A90%CE%99-8%CE%9F%CE%9E?inline=true
2020-01-21 08:26