Θέση Ιατρού στο Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης θα προσλάβει το παρακάτω ιατρικό, εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
* 1 Παιδίατρο
Αιτήσεις μέχρι 23.12.2019.
2019-12-12 08:17