Θέσεις εργασίας 10/09/2019

Δήμος Αριστοτέλη
* 2 Παιδίατροι
Αιιτήσεις μέχρι 19.9.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9C%CE%97%CE%9F%CE%9B%CE%944-%CE%9C%CE%A97?inline=true

Δήμος Διονύσου
* 1 Παιδίατρο Proslipsis.gr
Αιιτήσεις μέχρι 20.9.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A52%CE%9F%CE%9F%CE%9B%CE%94%CE%9C-%CE%9B%CE%A3%CE%98?inline=true

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «424 ΓΣΝΕ»
* 1 Παθολογικής Ογκολογίας
Αιτήσεις από 4.11.2019 έως και 15.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A4%CE%957%CE%9B%CE%9B-%CE%9F%CE%A7%CE%A5?inline=true

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «424 ΓΣΝΕ»
* 1 Ρευματολογίας
Αιτήσεις από 4.11.2019 έως και 15.11.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A825%CE%A77%CE%9B%CE%9B-%CE%A0%CE%9C0?inline=true

2019-09-10 07:28