Θέσεις Εργασίας για Ιατρούς στην Κορσική – Περιοχή Μπαστία

Θέσεις Εργασίας για Ιατρούς στην Κορσική – Περιοχή Μπαστία

Η ιατρική κοινότητά μας στην πανέμορφη Κορσική αναζητά εξειδικευμένους Ιατρούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υγεία και την ευημερία της τοπικής κοινότητας. Είμαστε μια δυναμική ιατρική ομάδα με έδρα τη Μπαστία και τέσσερα κέντρα σε διάφορες τοποθεσίες (Μοριανί, Γκιζονατσία, Αλγκαζόλα και Κορτέ).

Πληροφορίες για τη Θέση:

Αριθμός Ιατρών: 6

Ομάδες Πολυεπιστημονικού Χαρακτήρα: 4 Νοσηλεύτριες Υγείας και 2 Νοσηλεύτριες Υγείας σε διαδικασία πρόσληψης

Αριθμός Υπαλλήλων ανά Ιατρό: Παρούσης 6.500 υπαλλήλων ανά ιατρό

Στον Κλάδο της Υγείας: Υπηρεσία Πρόληψης και Υγείας Επιχειρήσεων (κυρίως στον τομέα της κατασκευής, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του συνεταιριστικού τομέα).

Επιπλέον Πλεονεκτήματα:

Μισθός και Επιδόματα: Από €92.513 έως €101.508, με πρόσθετο Πριμ Τέλους Έτους (€2.000 net).

Ρυθμίσεις Εργασίας: 12 ημέρες Συντονισμένου Χρόνου Εργασίας, με δυνατότητα επιλογής 6 ημερών από τον εργοδότη και 6 από τον εργαζόμενο.

Υποστήριξη Εγκατάστασης: Δυνατότητα συζήτησης με τη διοίκηση.

Ευέλικτο Πρόγραμμα: Δυνατότητα τηλεργασίας από το 2024.

Κατανομή Ωρών: Ευελιξία στην κατανομή των ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Απαιτήσεις:

Ιατρικό Δίπλωμα

Εγγραφή στο Ιατρικό Σώμα

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέρος μιας δραστήριας ιατρικής κοινότητας στην καρδιά της Κορσικής, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την επιστολή σας στο  .

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

2023-12-21 13:54