Θέσεις Ιατρών 28-11-2019

Θέση Ιατρού στο Δήμο Μετεώρων
Ο Δήμος Μετεώρων θα προσλάβει το παρακάτω εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
Δήμος Μετεώρων
* 1 Παιδίατρο
Αιτήσεις μέχρι 3.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D6%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%9B-2%CE%9E8?inline=true
Θέση Ιατρού στο Δήμο Ωραιοκάστρου
Δήμος Ωραιοκάστρου θα προσλάβει το παρακάτω εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
Δήμος Ωραιοκάστρου
* 1 ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 8.12.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A70%CE%9C%CE%A9%CE%97%CE%96-%CE%9B%CE%91%CE%94?inline=true
2019-11-29 08:24