Θέσεις Ιατρών με απόσπαση στο Νοσοκομείο Θήρας (ΑΕΜΥ)

Η ΑΕΜΥ για το Νοσοκομείο Θήρας, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις δημοσίων υπαλλήλων με απόσπαση. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
Αποσπάσεις:
1. Ιατρός Παθολόγος ή γενικής Ιατρικής 2 θέσεις
2. Ιατρός Καρδιολόγος 1 θέση
3. Ιατρός Παιδίατρος 1 θέση
4. Ιατρός Ουρολόγος 1 θέση
5. Ιατρός Νεφρολόγος 1 θέση
6. Ιατρός Πνευμονολόγος 1 θέση
7. Ιατρός Ορθοπεδικός 2 θέσεις
8. Ιατρός Γενικής Χειρουργικής 2 θέσεις
Αιτήσεις μέχρι 31.12.2019.
2019-12-18 09:15