Θέσεις Ιατρών σε φορείς του δημόσιου τομέα 21/10/2019

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»
* 1 Ιατρό Εργασίας
Αιτήσεις μέχρι 29.10.2019.
Νοσοκομείο Ναυπλίου (έγκριση)
* 1 Ιατρό Ορθοπεδικής
Αιτήσεις προσεχώς.
Νοσοκομείο Σάμου
* 2 Ιατρούς Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2019.
Νοσοκομείο – ΚΥ Λήμνου
* 1 ΠΕ Ιατρό Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 18.10.2019 (δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια μόλις την προηγούμενη μέρα!).
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
* 1 Ιατρό Εργασίας
Αιτήσεις μέχρι 21.10.2019 (δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια στις 18.10.2019).
ΟΚΑΝΑ (σε διάφορες περιοχές)
* 11 Ψυχίατροι ή Γενικής Ιατρικής
* 1 Παθολόγο
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2019.
ΟΚΑΝΑ (σε διάφορες περιοχές)
* Ψυχίατροι ή Γενικής Ιατρικής, Παθολόγος
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2019.
2019-10-21 08:35