Θέσεις Ιατρών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Η ΑΕΜΥ ΑΕ θα προσλάβει για τα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών το παρακάτω ιατρικό προσωπικό.
* 16 Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει από ιατρούς άνευ ειδικότητας)
* 8 Ψυχιατρικής
* 2 Οδοντιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 22.1.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A819%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%97%CE%9D%CE%9B?inline=true
2020-01-21 08:24