Θέσεις Ιατρών στο Δήμο Αθηναίων (με απόσπαση)

Ο Δήμος Αθηναίων θα προσλάβει το παρακάτω ιατρικό, εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
* 1 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων
* 1 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων
* 6 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής
* 2 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων
* 2 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
* 2 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
* 1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων
* 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
Υποβάλλονται αιτήσεις.
2019-12-18 09:16