Θέσεις Ιατρών στο Δήμο Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας θα προσλάβει το παρακάτω ιατρικό, εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
* 1 Ιατρός Παιδίατρος
* 1 Ιατρός Καρδιολόγος
* 1 Ιατρός Παθολόγος
* 1 ΤΕ Νοσηλευτής
Αιτήσεις μέχρι 27.12.2019.
2019-12-16 08:38