Θέσεις Ιατρών στο Νοσοκομείο Αττικής Αττικόν

Το Νοσοκομείο Αττικής Αττικόν θα προσλάβει το παρακάτω ιατρικό, εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
* 2 Ρευματολογίας
Αιτήσεις μέχρι 31.1.2020.
2019-12-18 09:16