Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος από την Ιατρική εταιρία Aegean Medical Service

Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος
Η Ιατρική εταιρία Aegean Medical Service, στα πλαίσια ανάπτυξης του δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων

επιθυμεί συνεργασία με Ιατρούς Ακτινολόγους για τη στελέχωση των διαγνωστικών κέντρων της εταιρίας , στη Θεσσαλονίκη.

JOB OFFER ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 16.01.2024

2024-01-17 12:03