Εξελεγκτική Επιτροπή

ΚΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ