Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικό 1: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΕΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαιολογητικό 2:ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Δικαιολογητικό 3: νεα ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαιολογητικό 4ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΕ

Δικαιολογητικό 5: ΠΙΣ Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας και απόκτηση τίτλου

Δικαιολογητικό 6ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Δικαιολογητικό 7: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (1)

Δικαιολογητικό 8: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

               ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιατρικού  Συλλόγου Έβρου πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών  (2551028342) ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ

Δικαιολογητικό 9:ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 2

Δικαιολογητικό 10: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΑ

Δικαιολογητικό 11: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 1 

Δικαιολογητικό 13:FEK-70-A-PAR-A-B (1)

Δικαιολογητικό 14:ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Δικαιολογητικό 15:ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ

Δικαιολογητικό 16: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δικαιολογητικό 17:ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Καθορισμός Δικαιολογητικών

Δικαιολογητικό 18:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (1)

Δικαιολογητικό 19:ETAA- Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου

Δικαιολογητικό 20: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Δικαιολογητικό 21: Άδειες λειτουργίας Ιατρείων-Αντικατάσταση επιστημονικά υπεθύνων

Δικαιολογητικό 22:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Επιστημονική υπεύθυνου

Δικαιολογητικό 23: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 1

Δικαιολογητικό 24:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΕΓΜΑΤΩΝ

Δικαιολογητικό 25:ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Χορήγηση βεβαίωση διακίνησης δειγμάτων

Δικαιολογητικό 26: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δικαιολογητικό 27: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Δικαιολογητικό 28: Οδηγίες έγκρισης Καταστατικών Εταιρειών από τους Ιατρικούς Συλλόγους