Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

TAKTIKA ΜΕΛΗ

ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΦΙΝΑ

ΑΠΟΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΝΑΔΙΟΣ

ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

)