Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΛΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ:                 

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ   ΕΛΕΝΗ

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ