Πρέπει να συνδεθείτε στο παρακάτω link για να μπορέσετε να εκδώσετε πιστοποιητικά

members.isevrou.com/

————————————————————————————————————————————

Για τoν Έλεγχο πιστοποιητικού που εκδόθηκε από το site του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, παρακαλούμε μεταβείτε στο παρακάτω link

members.isevrou.com/check.aspx