ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ερυθρός Σταυρός

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Ειρήνης 41, Αλεξανδρούπολη
68100, ΕΒΡΟΥ
2551032549

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΣΤΙΑΔΑ
Κωνσταντινουπόλεως 257, Ορεστιάδα
68200, ΕΒΡΟΥ
2552027500