Κέντρα Υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χώρα, Σαμοθράκη,
68002, ΕΒΡΟΥ
2551350700
2551041211

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Παπαναστασίου 2,
Σουφλί, 68400, ΕΒΡΟΥ
2554350011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ευριπίδου 10,
Ορεστιάδα, 68200, ΕΒΡΟΥ
2552350100

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ
Δίκαια, Δίκαια,
68007, ΕΒΡΟΥ
2556350000
2556350017