Νοσοκομεία Έβρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25513 51000
25513 52000
E-mail: info@pgna.gr
http://pgna.gr/
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
25ης Μαΐου 152,
683 00
Τηλέφωνο Ραντεβού
25533 50161
Τηλεφωνικό Κέντρο
25533 50100
http://www.did-hosp.gr/