Ιατρικές Σχολές Εξωτερικού

 

Πανεπιστήμια, τα οποία είναι αναγνωρισμένα μπορεί κάποιος να τα βρεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

World Health Organization- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – Π.Ο.Υ

 

Ιατρικές σχολές Βουλγαρίας:

1. Medical University of Plovdiv Faculty of Medicine
2. Medical University of Sofia Faculty of Medicine
3. Pleven Medical University
4. Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Medicine
5. Trakia University Faculty of Medicine

Ιατρικές σχολές Βελγίου:

1. Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) Faculteit Geneeskunde
2. Universiteit Antwerpen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
3. Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
4. Université catholique de Louvain Faculté de Médecine et de Médecine Dentaire
5. Université de Liège Faculté de Médecine
6. Université Libre de Bruxelles Faculté de Médecine
7. Vrije Universiteit Brussel Faculteit Geneeskunde & Farmacie

Ιατρική στη Σλοβακία: Safarik University στο Kosice

Ιατρική στη Ρουμανία:
Medicine in Romania Cluj

Ιατρική στην Τσεχία : Lékařská Fakulta, Univerzity Karlovy

Ιατρική στην Κύπρο:European University Cyprus School of Medicine

 Ιατρικές Σχολές στην Πολωνία:
1. Medical University of Lublin
2. School of Medicine in English , Κρακοβία
3. Wroclaw Medical University

Ιατρική στη Γερμανία : Humboldt Universität zu Berlin (Charité) Medizinische Fakultät