3ο Διακλινικό Συμπόσιο για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας

https://www.facebook.com/Multiclinic.MS.Symposium/