ΑΕΜΥ- Πρόσληψη 155 ατόμων (γιατρών και λοιπού προσωπικού) για στελέχωση των προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

 ΑΕΜΥ- Πρόσληψη 155 ατόμων (γιατρών και λοιπού προσωπικού) για στελέχωση των προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών