Αναβολή Εκλογών – Παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων, Πειθαρχικών Συμβουλίων, Εξελεγκτικών Επιτροπών των Ιατρικών Συλλόγων

Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 20-9-2017 και εντός των ημερών δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, παρατείνεται η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, Πειθαρχικών Συμβουλίων,  Εξελεγκτικών Επιτροπών των Ιατρικών Συλλόγων, καθώς και του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του ΠΙΣ από τρία σε τέσσερα έτη. (ΑΠ ΠΙΣ 2069/21-9-2017).
Κατόπιν τούτου, οι εκλογές αναβάλλονται.