Δελτίο Τυπου ΕΦΚΑ – Παράταση Καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών ΜΗ Μισθωτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΚΑ1.      Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 λόγω ένταξης στον ΕΦΚΑ νέων κατηγοριών μισθωτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

2.      Επίσης παρατείνει την προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, (Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών) την ίδια ως άνω ημερομηνία, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

 

Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών