ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΕ- Επιτακτική ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου των καθημερινών περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΕ- Επιτακτική ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου των καθημερινών περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης