Δελτίο Τύπου ΙΣΕ – Συνάντηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 06-11-2019

Συνάντηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 06-11-2019