Διεξαγωγή των σεμιναρίων ιατρικού βελονισμού της Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού Ελλάδας

acuseminars 2017