ΕΦΚΑ: Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α. –

ΕΦΚΑ – Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α. –

Εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτρονικού Εισηγητικού φακέλου της ΗΔΙΚΑ

Νόμος Για Εθνική Πύλη Αναπηρίας ν.4961-2022

FEK-2022-Tefxos B-04830-downloaded -13_09_2022

Εγχειρίδιο_Χρήσης_Αίτηση_ΚΕ.Π.Α.