Ενοικιάζεται

Ενοικιάζεται στην Αλεξανδρούπολη σε κεντρικότατο σημείο χώρος
κατάλληλος για επαγγελματική στέγη (γωνιακό μεγάλο διαμέρισμα, πρώτος
όροφος). Τηλ. 6932727580.