Ενημέρωση ΠΙΣ – Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος-εξετάσεις ειδικότητας-πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

Ενημέρωση ΠΙΣ -Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος-εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων-πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης