ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Έντυπο2

Έντυπο1

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, με την ένταξή του στη Πράξη «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020, συνεχίζει να λειτουργεί σε καθημερινή βάση και όλο το εικοσιτετράωρο.

Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ξενώνα έως και σήμερα, τα Στελέχη έχουν δεχθεί συνολικά, εξήντα πέντε (65) αιτήματα φιλοξενίας από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορούν, εκατόν δεκατρία  (113) άτομα (65 γυναίκες και 48 παιδιά). Από τον συνολικό αριθμό των αιτημάτων προσήλθαν και φιλοξενήθηκαν, τα εξήντα δύο (62) άτομα, και συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκαν τριάντα τέσσερις (34) γυναίκες και είκοσι οχτώ (28) παιδιά.

Στα πλαίσια της δικτύωσης, σας αποστέλλεται το Ενημερωτικό φυλλάδιο του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία είμαστε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Τα Στελέχη του Ξενώνα.