Σχετικά με τις συνταξιοδοτικές κρατήσεις των Παλαιών Ασφαλισμένων – Επισημάνσεις για τον νέο Ασφαλιστικό Νόμο

Σχετικά με τις συνταξιοδοτικές κρατήσεις των Παλαιών Ασφαλισμένων

Σας παραθέτουμε από την ιστοσελίδα ygeianet, τον παρακάτω σύνδεσμο της ΕΙΝΑΠ προς ενημέρωσή σας

Επισημάνσεις του εργατολόγου κ. Μπούρλου για τον ασφαλιστικό νόμο 4387/16 ΕΙΝΑΠ | 12/01/2017