ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                 A.VE  MEDICAL SERVICES
                  ιατρική εταιρεία στη Ζάκυνθο.
Ζητούνται ιατροί για εργασία
ιατροι
ί  για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 (Μάιος έωςΟκτώβριος),
 άνευ ειδικότητας ή με ειδικότητα ,  γενικής  ιατρικής, παθολογίας, χειρουργικής ,παιδιατρικής ,ΟΡΛ,
  ορθοπεδικής ή παιδίατρος.
Αντικείμενο απασχόλησης
Αντιμετώπιση περιστατικών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ιατρικής
• Κλινική εμπειρία
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS-Office.

Μισθός πολύ ικανοποιητικός και αναλόγων προσόντων. 
 Παρέχεται διαμονή
 Προοπτική επέκτασης της εργασιακής σχέσης,
Αποστολή βιογραφικών   στο
e mail       nikitasspinos@yahoo.gr
Πληροφορίες¨   Νικήτας Σπίνος MD   Ph D
                                  6977 016 724